שירות MIO/BLUERON

 

לידיעת הציבור


חברת gps&more אינה נותנת תמיכה/עדכוני מפות  ושירות ללקוחות בעלי מכשירים מדגמי :

 

MIO

BLUERON
Asusמכשירים מדגמים אלו אינם משווקים על ידנו במשירין או בעקיפין על ידי משווקים מורשים.